Triez sur :  

Lotus " Xiao San Se Lian" En Pot Nelumbo / Lotus " Xiao San Se Lian" Couleur des fleurs:…
€ 39,50
Lotus "Chawan Basu" En Pot Nelumbo / Lotus "Chawan Basu" Couleur des fleurs: Rose douce…
€ 39,50
Pas disponible de stock
Lotus "Red Scarf" syn. "Honglinjin" En Pot Nelumbo / Lotus "Red Scarf" syn. "Honglingjin" Couleur des…
€ 39,50
Lotus "Red-edged White" En Pot Nelumbo / Lotus "Red-edged White" syn. "Hong Bian Bai Wan…
€ 39,50
Lotus "Red Brilliant Competition" En Pot Nelumbo / Lotus "Red Brilliant Competition" syn. "Hong Yan…
€ 39,50
Lotus "Decorated Lantern" En Pot Nelumbo / Lotus "Decorated Lantern" syn. "Huedeng Chushang"…
€ 39,50
Pas disponible de stock
Lotus "Sparks" En Pot Nelumbo / Lotus "Sparks" syn. "Huo Hua" Couleur des fleurs:…
€ 39,50
Pas disponible de stock
Lotus "Respected Guest" En Pot Nelumbo / Lotus "Respected Guest" syn. "Jiao Ke Wan Lian"…
€ 39,50
Lotus "Sweet Acacia" En Pot Lotus "Sweet Acacia" syn. "Jin He Huan" Couleur des fleurs:…
€ 39,50
Pas disponible de stock
Lotus "Dripping with Dew" En Pot Nelumbo / Lotus "Dripping With Dew" syn Lu Hua Nong Couleur…
€ 39,50
Lotus "Peach With Raindrops" En Pot Nelumbo / Lotus "Peach With Raindrops" syn. Tao Hong Su Yu"…
€ 39,50
Lotus "Momo Botan" En Pot Nelumbo / Lotus "Momo Botan" Couleur des fleurs: Fleurs…
€ 39,50
Lotus "Bright Sky" En Pot Nelumbo / Lotus "Bright Sky" syn. "Yan Yang Tian" Couleur…
€ 39,50
Lotus "Yan Zi Yao" En Pot Nelumbo / Lotus "Yan Zi Yao" Couleur des fleurs:…
€ 39,50
Pas disponible de stock
Lotus "Moon Beam" syn. "Yue Xia" En Pot Nelumbo / Lotus "Moon Beam" syn. "Yue Xia" Couleur des…
€ 39,50
Lotus "Table Lotus" En Pot Nelumbo / Lotus "table Lotus" Couleur des fleurs: Fleurs…
€ 39,50
Lotus "Antouchun" En Pot Nelumbo / Lotus "Antouchun" En pot Couleur des fleurs: Rose…
€ 39,50
Pas disponible de stock
Lotus "Crystal Beauty" syn."Bingjiao" En Pot Nelumbo / Lotus "Crystal Beauty" En Pot Couleur des fleurs:…
€ 39,50
Lotus "Buddha's Seat" En Pot Nelumbo / Lotus "Buddha's Seat" syn. "Fu Zuo Lian" Couleur…
€ 39,50